مشخصات رشته کارشناسی طراحی و تکنولوژی دوخت

دوره کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی مجموعه ای از دروس هماهنگ رشته طراحی و تکنولوژی دوخت را در برمی گیرد. هدف آن تربیت نیروی انسانی متعهد و کارشناسی است که بتواند طراحی و دوخت انواع لباس را انجام دهد و توانائی نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها در واحدهای صنعتی پوشاک و کارگاه های تولیدی را داشته باشد.

  اهمیت و ضرورت

تأثیر نحوه پوششی مردم یک جامعه در تنظیم روابط و جو فرهنگی سالم در آن جامعه و لزوم قطع وابستگی فرهنگی به الگوهای غربی لباس از اهمیت  بالائی برخوردار است. الگوهای غربی اکثراً با ارزش های اعتقادی ، سنتی، آداب و رسوم و روحیات جامعه تناسب نداشته بلکه تزاحم و تنافر نیز دارد . در این زمینه به افراد متخصص نیاز است که قادر باشند با توجه به همه موارد بالا اعم از ارزش های اعتقادی و اجتماعی ، شرایط و خصوصیات اقلیمی، آداب و رسوم و روحیات مردم و ضعیف اقتصادی ، به طراحی و دوخت لباس مناسب و شایسته بپردازند ، رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت می تواند بخشی از نیازهای نیروی انسانی را تأمین نمایید.

 نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این دوره توانائی انجام مهارت های زیر را به دست می آورد:

- طراحی لباس

- دوخت صنعتی و کار با ماشین های مربوطه

- سایز بندی پوشاک

- تزئینات لباس

- نظارت بر عملکرد خطوط تولید

- تهیه گزارش های فنی لازم

- انتقال تجربه شغلی خود به دیگران

- استفاده بهینه از تجهیزات کارگاه ها و آزمایشگاه مربوطه

- تشخیص و رفع مسائل مشکلات در محدوده وظایف خود

- تکنولوژی چاپ پارچه

 عناوین و ضرائب دروس آزمون

الیاف نساجی و تکمیل پارچه                        ضریب2

تاریخ لباس                                              ضریب2

تاریخ هنر                                               ضریب 2

هنرهای سنتی                                         ضریب2

دوخت و الگو                                          ضریب 3

طراحی پایه و طراحی لباس                        ضریب 3

جدول دروس    

نام درس

نام واحدها

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

جبرانی

شیمی رنگ

2

32

 

32

 

 

طراحی پایه

2

16

48

64

 

 

طراحی لباس

2

16

48

64

 

 

هنرهای سنتی

2

96

 

96

 

 

طراحی و چاپ پارچه

2

16

64

80

 

 

عمومی

معارف اسلامی(2)

2

32

 

32

 

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

32

 

32

 

 

تاریخ اسلام

2

32

 

32

 

 

متون اسلامی(آموزش زبان عربی)

2

32

 

32

 

 

تربیت بدنی(2)

1

 

32

32

 

 

پایه

ریاضی عمومی (2)

3

48

 

48

 

 

طراحی نقوش سنتی

1

 

48

48

 

 

تاریخ هنر(2)

2

32

 

32

 

 

تحقیق و سمینار

2

32

 

32

 

 

 

نام درس

نام واحدها

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

دروس اصلی

تاریخ لباس (اروپا)

2

32

 

32

 

 

هندسه نقوش( در طراحی لباس و پارچه)

2

16

32

48

 

 

پارچه شناسی

2

16

32

48

 

 

طراحی و بافت پارچه

2

16

48

64

 

 

چاپ سنتی (باتیک و قلمکار)

2

16

48

64

طراحی نقوش سنتی

 

رنگ در طراحی لباس

2

16

32

48

 

 

طراحی و چاپ پارچه

2

16

48

64

 

 

طراحی الگو(1)

2

16

48

64

 

 

طراحی الگو(2)

2

16

48

64

طراحی الگو(1)

 

طراحی اندام کودک

2

16

32

48

 

 

حجم سازی

2

16

32

48

 

 

مدیریت تولید

2

32

 

32

 

 

جامعه شناسی

2

32

 

32

 

 

 

 

نام درس

نام واحدها

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

 

 

 

 

دروس تخصصی

زبان تخصصی

2

32

 

32

 

 

طراحی لباس ( الهام از لباس های سنتی و تاریخی ایران)

2

16

48

64

 

 

طراحی لباس کودک

2

16

48

64

رنگ در طراحی لباس

 

درجه بندی پوشاک(1)

2

32

 

32

 

 

درجه بندی پوشاک(2)

2

32

 

32

درجه بندی پوشاک(1)

 

الگو و دوخت لباس بچه

3

16

64

80

 

 

تکنولوژی دوخت (1)

2

96

 

96

طراحی الگو(1)

 

تکنولوژی دوخت (2)

2

16

96

112

تکنولوژی دوخت (1)

 

کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس

2

16

32

48

 

 

مولاژ ( کار روی مانکن)

2

16

32

48

 

 

پروژه

3

 

144

144

گذراندن 80%واحد

 

کارآموزی

3

 

240

240

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 و ساعت 10:6 |