مشخصات کلی دوره کاردانی علمی کاربردی حسابداری به روش پودمانی

مقدمه:

مجموعه عظیمی از شرکت های صنعتی که با سرمایه گذاری های عظیم مادی در نصب و بهره برداری  تاسیسات و تجهیزات گران قیمت و مدرن شکل گرفته است هر یک در ابعاد مختلف اداری و مالی ، صنعتی، اقتصادی وظایف ویژه خود را عهده دار می باشند یکی از ابعاد مهم این صنعت بعد اقتصادی و مالی است که جهت تقویت این بعد  اصولی تدوین نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی در امور مالی و حسابداری است.

 تعریف و هدف:

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنائی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداری صنعت آشنا شوند و همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت و ایفای نقش نمایند.

 اهمیت و ضرورت دوره:

در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی دارای تخصص در این بخش کاملاً مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طریق تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت ، حسابداری و علوم مالی را که زبان گویای این علوم می باشد  بسیار پیچیده  کرده است ، لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکارناپذیر می باشد.

 نقش و توانائی فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانائی هائی به شرح زیر می باشند:

- آشنائی با اصول حسابداری مالی و اصول علم اقتصاد و توانائی انجام عملیات مالی و حسابداری

- شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی

- آشنائی با حسابداری مالی پیشرفته ، شامل حسابداری شرکت ها و خدمات مشترکین

- آشنائی با حسابداری شعب و صورت های اساسی مالی و حقوق بازرگانی

- آشنائی با اصول و سیستم های حسابداری صنعتی

- آشنائی با نحوه محاسبات قیمت تمام شده

- آشنائی با اصول تنظیم بودجه و قوانین مالی حاکم بر کشور

- آشنائی با کامپیوتر و کاربرد آن در حسابداری و مالی

- آشنائی با حسابرسی و ممیزی و اصول مدیریت و تسلط بر سیستم متحدالشکل حسابداری

- تسلط به حسابداری میانی، حسابداری صنعتی مقدماتی و سیستم های مالی حسابداری

 شرایط متقاضیان :

- داشتن دیپلم برای متقاضیان این دوره ها الزامی است.

- دارندگان تجربه مرتبط در اولویت می باشند.

- برای ورود به هر پودمان یا دوره های پودمانی آزمون ورودی وجود ندارد ولی در پایان هر پودمان آزمون مختص همان پودمان برگزار می شود و موفقیت در آزمون شرط دریافت گواهی مربوطه خواهد بود.

 مشاغل قابل احراز:

فارغ التحصیلان این دوره می توانند مشاغل زیر را احراز نمایند:

- کمک کارشناس مالی

- مسئول خدمات مالی

- مسئول تدارکات

- مسئول انبار

- رئیس اداره حسابداری

- مسئول هزینه ها و وصول درآمدها

- کمک کارشناسی برنامه ریزی و بودجه

- متصدی صدور اسناد

جدول دروس

نام پودمان

نام دروس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

پودمان دروس پایه1

ریاضیات عمومی

3

48

 

48

 

 

مبانی و کاربرد کامپیوتر

3

32

32

64

 

 

اصول علم اقتصاد(1)

3

48

 

48

 

 

حقوق بازرگانی

3

48

 

48

 

 

پودمان دروس پایه 2

اصول علم اقتصاد(2)

3

48

 

48

اصول علم اقتصاد(1)

 

آمار کاربردی

2

32

 

32

ریاضیات عمومی

 

مبانی سازمان و مدیریت

2

32

 

32

 

 

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

2

32

 

32

 

 

پودمان حسابداری مقدماتی

اصول حسابداری(1)

3

48

 

48

 

 

اصول حسابداری(2)

3

32

 

32

اصول حسابداری(1)

 

قوانین و مقررات مالی و مادر

2

48

 

48

 

 

مدیریت مالی

3

48

 

48

 

اصول حسابداری(2)

پودمان حسابداری پیشرفته

اصول حسابداری (3)

3

48

 

48

اصول حسابداری(2)

 

حسابداری صنعتی (1)

3

48

 

48

 

 

حسابرسی

3

48

 

48

 

اصول حسابداری (3)

اصول تنظیم و کنترل بودجه

2

32

 

32

مدیریت مالی

 

پودمان حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی (2)

3

48

 

48

حسابداری صنعتی (1)

 

مدیریت تولید

3

16

32

48

آمار کاربردی

 

کارگاه اصول حسابداری

2

 

64

64

 

حسابداری صنعتی (2)

پودمان حسابداری صنعتی(2)

زبان تخصصی صنعتی

2

32

 

32

 

 

حسابداری صنعتی(3 )

3

48

 

48

حسابداری صنعتی (1)

 

کارآفرینی و پروژه صنعتی

1

 

64

64

 

 

پودمان کارآموزی

کارآموزی

2

 

240

240

 

 

پودمان دروس عمومی

ادبیات فارسی

3

48

 

48

 

 

زبان خارجی

3

48

 

48

 

 

معارف اسلامی

2

32

 

32

 

 

اخلاق و تربیت اسلامی

2

32

 

32

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده

1

16

 

16

 

 

تربیت بدنی

1

 

32

32

 

 

 

توضیح کارآموزی حسابداری صنعتی:

- تعریف پودمان: این پودمان به منظور تبلور علمی پودمان های دوره و کسب تجربه در فراگیر در محیط کار طراحی شده است.

- ضرورت و اهمیت پودمان: گذراندن این پودمان ها برای آشنائی فراگیر با شرایط و مشخصات کار واقعی و ارزشیابی یافته های خویش و عملی کردن آنها ضرورت دارد.

- تونائی های مورد انتظار : پس از گذراندن این پودمان از فراگیر انتظار می رود گزارش های جامع از روش های کاری مربوط به حسابداری صنعتی و مدیریت محل کارآموزی تهیه نموده و برای اصلاح و بهبود روش های موجود پیشنهاد مناسب ارائه نماید.

شرایط ورودی ها

- داشتن دیپلم تعریف شده در شرایط ورودی ها

- گذراندن همه پودمان های دوره ( 8 پودمان دیگر دوره)

 

 

 

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم خرداد 1390 و ساعت 11:0 |
مشخصات  کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی ناپیوسته علمی – کاربردی تولید کفش

مقدمه:

کفش یکی از نیازهای اولیه  جامعه و در برگیرنده کلیه افراد ، فارغ از هر گونه تقسیم بندی اجتماعی ، طبقاتی، شهری و روستایی و … محسوب می شود . مجموعه صنعت کفش نیز با گستره وسیعی مشتمل بر تولید، توزیع و فروش یکی از بخش های بزرگ اقتصادی کشور به حساب می آید.

در چند دهه اخیر به تدریج شرایط اجتماعی تغییرات اساسی نموده است که در این بین مواردی از قبیل افزایش درآمد و بهبود سطح آسایش ، کاهش متوسط سنی جامعه ، افزایش درآمد و بهبود سطح آسایش ، کاهش متوسط سنی جامعه ، افزایش سطح تحصیلات ، افزایش تبادلات کالا و سهولت دسترسی به کالای خارجی در سطوح مختلف ، تنوع سلایق و توجه بیشتر به آراستگی و کیفیت از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این شرایط ضرورت پاسخگوئی به نیازهای متنوع جامعه ، چه از نظر کیفی و چه از نظر ظاهری ، بیش از پیش خود را می نمایاند. هم چنین با تغییر جهت گیری مصرف ، بخش قابل توجهی از کفش مصرفی به کفش های موسوم  به اسپرت اختصاص می یابد . استفاده از این نوع کفش از نظر از نظر تنوع و تعداد استفاده کنندگان روند رو به افزایشی داشته است.

وضعیت خطیر این صنعت به لحاظ به لحاظ استعداد و امکانات بالقوه از یک سو و معضلات آن از سوی دیگر نظر کارشناسان و مدیران مرتبط در این بخش را به خود جلب نموده است . در رابطه برخی از ویژگی های این صنعت از دیدگاه کارشناسان سازمان یونیدو و نیز بعضی از صاحب نظران داخلی ارائه می شود.

- ضعف طراحی در محصولات،

- نبود سیستم کنترل کیفیت ،

- نازل بودن سطح تحصیلات و کمبود نیروی متخصص،

- توجه نکردن به تربیت نیروی متخصص و آموزش به دلیل بافت سنتی،

- نازل بودن سطح بهره وری عوامل تولید،

- توجه نکردن به تربیت نیروی متخصص و آموزش به دلیل بافت سنتی،

- نازل بودن سطح بهره وری عوامل تولید،

- نبود سیستم هزینه یابی محصول،

- مشکلات مربوط به امور بازرگانی و بازاریابی.

 مهم ترین رویکرد در مواجهه با این مشکلات ، بخش بهبود و ارتقای نیروی انسانی است. برای این منظور تربیت  نیروی انسانی  در حوزه های تولید ، طراحی محصول ، طراحی و ساخت قالب و بازرگانی و فروش در اولویت قرار می گیرند.

 

تعریف و هدف:

هدف تربیت تکنسینی است که با تسلط بر اصول اولیه طراحی بتواند بر اساس  مدل موجود نسبت به تهیه طرح کفش و تولید آن اقدام نماید. هم چنین قادر به سرپرستی خطوط تولید بوده و بتواند بین کارشناس و کارگر نیمه ماهر در زمینه تولید کفش تبادل اطلاعات انجام دهد.

 ضرورت و اهمیت:

با آموزش های لازم در این دوره می توان به تولید با کیفیت بالا ، قیمت تمام شده پائین ، کارآئی بالا ئ محصول قابل رقابت دست یافت . در این صورت به تدریج واردات خارجی  کاهش خواهد یافت و بازارهای جهانی در دسترس قرار خواهند بود.

در این دوره سعی شده تا فراگیران بتوانند با گذراندن آموزش های به صورت واحدهای نظری و عملی متناسب با اهداف منظور شده ، پس از فراغت از نحصیل نقش خود را در زمینه های مختلف به خوبی ایفا نمایند.

نقش و توانائی فارغ التحصیلان به ترتیب اولویت ( مهارت ها و توان مندی ها)

- انجام مراحل تولید کفش ( رویه ،سوار کردن رویه به زیره، کارکشی و زیره چسبانی ، پرداخت ، سمباده زنی، چسب زنی، کف کوبی)،

- سرپرستی خطوط تولید،

- همکاری در پیاده کردن طرح کفش از روی مدل یا تصویر موجود،

- تعیین قیمت تمام شده ، خرید ملزومات ، فروش محصولات،

- تولید کفش یکپارچه  به روش تزریق

 مشاغل قابل احراز

مشاغل اصلی

- تکنسین ساخت رویه کفش

- سرپرست خطوط تولید کفش در واحدهای بزرگ و سرپرست کارگاه های کوچک

- کمک آنالیزور کفش

 مشاغل فرعی

کارکش و زیره چسبان ، تزریق کار، پرداخت کار

نام پودمان

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

پودمان دروس عمومی

فارسی

3

48

 

48

 

 

زبان خارجی

3

48

 

48

 

 

یک درس از گروه  درس مبانی نظری اسلام

2

32

 

32

 

 

یک درس از گروه  درس اخلاق و تربیت اسلامی

2

32

 

32

 

 

تربیت بدنی

1

 

32

32

 

 

کارآفرینی

2

32

32

64

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده

1

16

 

16

 

 

پودمان دروس

پایه

 

ریاضی عمومی

3

48

 

48

 

 

فیزیک عمومی

2

32

 

48

 

ریاضی عمومی

فیزیک کاربردی در صنعت کفش

1

 

32

32

 

فیزیک عمومی

شیمی عمومی

2

32

 

32

 

 

پودمان دروس اصلی

امور بازرگانی در صنعت کفش

2

32

 

32

 

 

پلیمر در صنعت کفش

2

32

 

32

شیمی عمومی

 

مبانی هنرهای تجسمی

2

16

48

64

 

 

طراحی پایه

2

16

48

64

مبانی هنرهای تجسمی

 

ویژگی های انواع  کفش

3

48

 

48

 

نقشه کشی

شناخت مواد در صنعت کفش

2

32

 

32

 

پلیمر در صنعت کفش

کفش های خاص

2

32

 

32

 

 

مدیریت تولید

2

32

 

32

 

 

ایمنی و بهداشت

1

16

 

16

 

 

نقشه کشی صنعتی

2

16

32

48

 

 

پودمان دروس تخصصی

مبانی طراحی کفش

3

16

96

112

طراحی پایه

 

ارگونومی و  سایزبندی

2

32

 

32

 

ویژگی های انواع کفش

برش و آشبالت

3

16

96

112

آز فیزیک کاربردی در صنعت کفش

 

نازک کاری و دوخت

3

16

96

112

برش و آشبالت

 

محصول نهائی

2

16

48

64

 

 

هزینه یابی در صنعت کفش

2

32

 

32

ریاضی عمومی

 

نرم افزار تخصصی

2

16

48

64

نقشه کشی صنعتی

 

زبان تخصصی

2

32

 

32

زبان خارجی

 

کارورزی

2

 

240

240

 

 

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه سوم خرداد 1390 و ساعت 11:58 |
مشخصات دوره کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار به روش پودمانی

مقدمه

در نظام های اقتصادی  مقوله بازار به عنوان مهم ترین رکن و عامل تعیین کنده رونق اقتصادی کشور مطرح است. در سالیان اخیر تغییرات زیادی در بازار، محیط کسب و کار را محیط پر تلاطم و توأم با خطرات زیاد کرده است . اگر جستجوی فرصت های مناسب کسب و کار در این محیط تغییر با موفقیت قرین نشود ، حیات تجاری این شرایط لزوم برخورد علمی با مقوله کسب و کار و حرکت به سمت جایگزینی روشهای نوین  به جای روشهای سنتی ، ایجاب می نماید که مدیران و متصدیان واحدهای  صنفی با اصول و روش های کسب و کار آشنا شوند.بنگاه با مشکلات عدیده ای مواجه شده، چه بسا تا مرز شکست کامل پیش برود.

در این شرایط لزوم برخورد علمی با مقوله ی کسب و کار و حرکت به سمت جایگزینی روش های نوین به جای روش های سنتی ، ایجاب می نماید که مدیران و متصدیان واحدهای صنفی با اصول و روش های کسب و کار آشنا شوند.

 

تعریف و هدف

هدف از برگزاری دوره علمی – کاربردی کاردانی مدیریت کسب و کار ، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است. طی این دوره ، دانشجویان علاوه بر آشنائی  با مبانی نظری کسب و کار، توانمندی های لازم برای اداره واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند.

 

اهمیت و ضرورت دوره

آمار نشان می دهد در واحد صنفی دارای پروانه کسب در حدود 2000عنوان رسته صنعتی فعالیت می نمایند . هم چنین شاغلین اصناف حدود 4250000 نفر بوده است که اگر واحدهای بدون پروانه کسب نیز در نظر گرفته شود ، تعداد شاغلین از 5300000 نفر فراتر می رود . علی رغم گستردگی صنوف ، بررسی ها نشان می دهد نیروی انسانی  شاغل در این حوزه با شاخص های توسعه یافتگی فاصله زیادی دارد. بیش از 5/98  درصد شاغلین اصناف دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر هستند و حدود 85 درصد در سطح ابتدائی و کمتر سواد دارند . لذا بر خلاف حجم زیاد فعالیت واحدهای صنفی ، نقش این بخش در رونق اقتصاد ایران بسیار کم بوده است .

با توجه به جایگاه و نقش گفته شده ، ارتقا دانش علمی – کاربردی مدیران و متصدیان واحدهای صنفی ، بدون تردید در توسعه کسب و کار در اقتصاد ایران بسیار اثرگذار خواهد بود.

 

نقش و توانائی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانائی هائی به شرح زیر می باشند:

- اداره واحدهای صنفی تولیدی، خدمات فنی ، خدماتی و توزیعی

- تشخیص و به کار گیری مفاد قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار

- انتقال مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی

- تأسیس نیازهای مطلوب مشتریان و تأمین آن ها

- طراحی و اجرای مناسب چیدمان فروشگاه ها

- مدیریت خرید و فروش در سازمان های دولتی و غیردولتی

 مشاغل قابل احراز

دانش آموختگان این دوره می توانند مشاغل زیر را احراز نمایند:

- سرپرستی واحدهای صنفی

- متصدی امور کسب و کار در واحدهای صنفی

- فعالیت در سازمان های دولتی و غیردولتی

نام پودمان

نام درس

تعداد واحد

ساعات

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

پودمان پایه

آمار

2

32

 

32

 

 

اصول حسابداری

3

48

 

48

 

 

مبانی رایانه و کاربرد آن

3

32

48

80

 

 

مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

16

48

64

مبانی رایانه و کاربرد آن

 

پودمان مبانی کسب و کار

اصول علم اقتصاد

3

48

 

48

 

 

اخلاق حرفه ای

2

32

 

32

اخلاق و تربیت اسلامی

 

کسب و کار از دیدگاه اسلام

2

32

 

32

 

 

مشتری مداری

2

32

 

32

 

 

پودمان قوانین و مقررات عمومی صنوف

قوانین و مقررات  عمومی

3

48

 

48

 

 

قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرائی آن

3

48

 

48

 

 

مقررات استاندارد و کنترل کیفیت

2

32

 

32

 

 

قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی

3

48

 

48

 

 

پودمان  بازاریابی

بازار شناسی

2

32

 

32

اصول علم اقتصاد

 

اصول بازاریابی

2

32

 

32

 

بازارشناسی

زبان تخصصی

2

32

 

32

زبان خارجی

 

تصمیم گیری در امور مالی

3

32

48

80

اصول حسابداری

 

پودمان  فنون فروشندگی

خرید و فروش الکترونیکی

2

16

48

64

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

فنون فروش

2

32

 

32

بازاریابی

 

طراحی و چیدمان فروشگاه

2

16

48

64

بازاریابی

 

پروژه( ویژه پودمان)

1

 

48

48

 

 

پودمان سرپرستی واحدهای کسب و کار

مدیریت عمومی

2

32

 

32

 

 

برنامه ریزی و طراحی کسب و کار

2

16

48

64

کارآفرینی

 

سرپرستی واحدهای کسب و کار

2

16

48

64

مدیریت عمومی

 

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

2

32

 

 

 

 

اصول و مبانی زنجیره تأمین پروژه

2

32

 

32

بازار شناسی

 

پروژه

1

 

48

48

 

 

پودمان عمومی

زبان خارجی

3

48

 

48

 

 

ادبیات فارسی

3

48

 

48

 

 

تربیت بدنی1

1

 

32

32

 

 

معارف اسلامی

2

32

 

32

 

 

اخلاق و تربیت اسلامی

2

32

 

32

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده

1

16

 

16

 

 

کارآفرینی

2

32

32

64

 

 

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 و ساعت 11:13 |
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس  دوره کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی طراحی پوشاک

 

 

اهمیت و ضرورت

تربیت افرادی که بتوانند به عنوان همکار  در ارائه یک طرح لباس و مدلسازی و دوخت آن همکاری نموده و قادر به مدل سازی و برش طرح مورد نظر باشند.

 

تعریف و هدف

کاردان طراحی پوشاک فردی است که بتوانند با کسب مهارت های عملی در اجرای طرح های ارائه شده توسط طراح لباس همکاری های لازم را به عنوان آورد. این همکاری در روند تولید  و سرپرستی کارگاه های طراحی لباس و دوخت پوشاک صورت می پذیرد..

 نقش و توانائی فارغ التحصیلان

1- مدل سازی و برش و دوخت لباس زنانه

2- برش و دوخت لباس بچه گانه از نوزادی تا 6 سال

3- اجرای هنرهای ظریفه در روی لباس

4- طراحی لباس جهت اندام های گوناگون ( زمان و غیر زمان)

5- نظارت بر خط تولید و پوشاک

6- بازاریابی پوشاک

 مشاغل قابل احراز در جامعه

1-مدلسازی لباس

2- برشکار لباس

3- نازک دوز زنانه

3-طراح الگو لباس کودک

4- طراح الگو و دوزنده پوشاک

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 و ساعت 11:12 |
 مشخصات رشته کارشناسی طراحی و تکنولوژی دوخت

دوره کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی مجموعه ای از دروس هماهنگ رشته طراحی و تکنولوژی دوخت را در برمی گیرد. هدف آن تربیت نیروی انسانی متعهد و کارشناسی است که بتواند طراحی و دوخت انواع لباس را انجام دهد و توانائی نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها در واحدهای صنعتی پوشاک و کارگاه های تولیدی را داشته باشد.

  اهمیت و ضرورت

تأثیر نحوه پوششی مردم یک جامعه در تنظیم روابط و جو فرهنگی سالم در آن جامعه و لزوم قطع وابستگی فرهنگی به الگوهای غربی لباس از اهمیت  بالائی برخوردار است. الگوهای غربی اکثراً با ارزش های اعتقادی ، سنتی، آداب و رسوم و روحیات جامعه تناسب نداشته بلکه تزاحم و تنافر نیز دارد . در این زمینه به افراد متخصص نیاز است که قادر باشند با توجه به همه موارد بالا اعم از ارزش های اعتقادی و اجتماعی ، شرایط و خصوصیات اقلیمی، آداب و رسوم و روحیات مردم و ضعیف اقتصادی ، به طراحی و دوخت لباس مناسب و شایسته بپردازند ، رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت می تواند بخشی از نیازهای نیروی انسانی را تأمین نمایید.

 نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این دوره توانائی انجام مهارت های زیر را به دست می آورد:

- طراحی لباس

- دوخت صنعتی و کار با ماشین های مربوطه

- سایز بندی پوشاک

- تزئینات لباس

- نظارت بر عملکرد خطوط تولید

- تهیه گزارش های فنی لازم

- انتقال تجربه شغلی خود به دیگران

- استفاده بهینه از تجهیزات کارگاه ها و آزمایشگاه مربوطه

- تشخیص و رفع مسائل مشکلات در محدوده وظایف خود

- تکنولوژی چاپ پارچه

 عناوین و ضرائب دروس آزمون

الیاف نساجی و تکمیل پارچه                        ضریب2

تاریخ لباس                                              ضریب2

تاریخ هنر                                               ضریب 2

هنرهای سنتی                                         ضریب2

دوخت و الگو                                          ضریب 3

طراحی پایه و طراحی لباس                        ضریب 3

جدول دروس    

نام درس

نام واحدها

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

جبرانی

شیمی رنگ

2

32

 

32

 

 

طراحی پایه

2

16

48

64

 

 

طراحی لباس

2

16

48

64

 

 

هنرهای سنتی

2

96

 

96

 

 

طراحی و چاپ پارچه

2

16

64

80

 

 

عمومی

معارف اسلامی(2)

2

32

 

32

 

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

32

 

32

 

 

تاریخ اسلام

2

32

 

32

 

 

متون اسلامی(آموزش زبان عربی)

2

32

 

32

 

 

تربیت بدنی(2)

1

 

32

32

 

 

پایه

ریاضی عمومی (2)

3

48

 

48

 

 

طراحی نقوش سنتی

1

 

48

48

 

 

تاریخ هنر(2)

2

32

 

32

 

 

تحقیق و سمینار

2

32

 

32

 

 

 

نام درس

نام واحدها

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

دروس اصلی

تاریخ لباس (اروپا)

2

32

 

32

 

 

هندسه نقوش( در طراحی لباس و پارچه)

2

16

32

48

 

 

پارچه شناسی

2

16

32

48

 

 

طراحی و بافت پارچه

2

16

48

64

 

 

چاپ سنتی (باتیک و قلمکار)

2

16

48

64

طراحی نقوش سنتی

 

رنگ در طراحی لباس

2

16

32

48

 

 

طراحی و چاپ پارچه

2

16

48

64

 

 

طراحی الگو(1)

2

16

48

64

 

 

طراحی الگو(2)

2

16

48

64

طراحی الگو(1)

 

طراحی اندام کودک

2

16

32

48

 

 

حجم سازی

2

16

32

48

 

 

مدیریت تولید

2

32

 

32

 

 

جامعه شناسی

2

32

 

32

 

 

 

 

نام درس

نام واحدها

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

 

 

 

 

دروس تخصصی

زبان تخصصی

2

32

 

32

 

 

طراحی لباس ( الهام از لباس های سنتی و تاریخی ایران)

2

16

48

64

 

 

طراحی لباس کودک

2

16

48

64

رنگ در طراحی لباس

 

درجه بندی پوشاک(1)

2

32

 

32

 

 

درجه بندی پوشاک(2)

2

32

 

32

درجه بندی پوشاک(1)

 

الگو و دوخت لباس بچه

3

16

64

80

 

 

تکنولوژی دوخت (1)

2

96

 

96

طراحی الگو(1)

 

تکنولوژی دوخت (2)

2

16

96

112

تکنولوژی دوخت (1)

 

کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس

2

16

32

48

 

 

مولاژ ( کار روی مانکن)

2

16

32

48

 

 

پروژه

3

 

144

144

گذراندن 80%واحد

 

کارآموزی

3

 

240

240

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 و ساعت 10:6 |
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی علمی کاربردی برق صنعتی

 مقدمه

در آستانه ورود به قرن جدید جهان شاهد تحولات شگرفی است . صف آرائی سیاسی و نظامی دو بلوک جهان می رود تا به افسانه ای بدل شود ، در کشورهای آسیای جنوب شرقی آتش نشان عظیمی براه افتاده است و بسیاری از کشورها دریافته اند آنچه سعادت یک جامعه انسانی را تضمین می کند استفاده از الگوهای صحیح اقتصادی متناسب با شرایط  آن جامعه و بکارگیری تکنولوژی مناسب و منابع انسانی کارآمد می باشد.

اینک تکنولوژی صنعتی بازیگر اصلی و یکه تاز صحنه اقتصاد جهانی گردیده است و از جمله مهم ترین عوامل موثر در شکوفائی اقتصاد یک جامعه بشمار می رود.

این در حالی است که بدلیل پیشرفت سریع صنایع فعالیتهای جاری در این عرصه مانند امکان سنجی، بکارگیری و نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات مدرن مستلزم وجود نیروی انسانی مسلط به دانش فنی روز ، آموزش دیده  و دارای قدرت خلاقیت می باشد . به تعبیر دیگر از مهم ترین ارکان پویائی تکنولوژیک یک جامعه نیروی انسانی فعال آن می باشد. نیروی بالقوه ای که اگر با برنامه ریزی صحیح آموزش های کاربردی منطبق با شرایط زمانی و مکانی موجودی هدایت گردد قادر خواهد بود بسیاری از نارسائی های کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله کشور ما را با توجه به منابع طبیعی سرشار موجود و امکانات سخت افزار و نسبتاً مناسب مرتفع نماید.

مشخصات کلی دوره کاردانی علمی کاربردی برق صنعتی

تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص  و کارآمد که ضمن آشنائی با مبانی علوم نظری از ماشین آلات و تجهیزات موسسات صنعتی شناخت کافی داشته باشند از اهداف برنامه دوره کاردانی علمی ، کاربردی برق صنعتی می باشد . به ویژه آن که تکنسین جایگاه خاصی در فرآیند تولید داشته و رابط  بین نیروی انسانی  کارگر و کارشناس می باشد . لذا می بایستی آموزش این گروه از پرسنل بصورت ویژه ای برنامه ریزی شود.

اهداف دوره

هدف از برگزاری این دوره تربیت کاردان علمی ،کاربردی جهت تعمیر و نگهداری سیستم های صنعتی ، اجرای پروژه های الکتریکی ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات می باشد.

از جمله اهداف دیگر این دوره، انجام عملیات اجرائی ، محاسبلتی و آزمایشگاهی توسط کاردان آموزش دیده این دوره است تا بتواند به عنوان رابطی میان نیروی انسانی کارشناس و کارگر ایفای نقش نماید . علاوه بر این تکنسین کاربردی این دوره قادر خواهد بود تا از طرفی در انجام تحقیقات به کارشناسان به عنوان دستیار عمل نماید و از طرف دیگر با ارائه پیشنهادات  مناسب به سطوح کارگری در افزایش کارآئی افراد زیر دست  و بهبود بهره وری مفید و موثر واقع شود.

ضرورت و اهمیت اجرای دوره

با توجه به سرمایه گذاری های عظیم در صنایع کشور از طریق خرید ماشین آلات و تجهیزات ، بهره برداری ، نگه داری و بهینه سازی سیستم های تولیدی اهمیت ویژه ای یافته و در این رابطه تربیت تکنسین علمی – کاربردی نقش و جایگاهی خاص دارد.

  قابلیت و توانائی

آموزش دیدگان این دوره قادر خواهند بود با در نظر گرفتن اصول طراحی در ساخت و تولید، بازسازی ، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترلی ماشین آلات مختلف و همچنین در امور نظارت بر پروژه های اتوماسیون و تهیه نقشه های لازم جهت پروژه ها نیازهای صنعت را به عنوان تکنسین کاربردی برطرف نمایند.

مشاغل کاردان علمی کاربردی برق صنتی

سرپرست تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل اتوماتیک کارخانجات-

- سرپرست نصب و راه اندازی ماشین آلات و تعمیرات

 - سرپرست مسئول تهیه نقشه های الکترونیکی

 - سرپرست سرپرست پروژه های برق رسانی

-مونتاژ کار و نصب کننده مدار ماشین آلات صنعتی

- طراحی و مونتاژ و تابلوهای برق و مدارات فرمان

شرایط متقاضیان ورود به دوره کاردانی علمی – کاربردی

- دارابودن دیپلم کامل متوسطه در رشته های فنی هنرستان: ریاضی، فیزیک و تجربی با توجه به اینکه اولویت با دیپلمه های فنی هنرستان خواهد بود.

- قبول در آزمون مربوط به دوره های آموزشی علمی – کاربردی

- احراز شرایط عمومی داوطلبان ورود به دوره های آموزش عالی

 جدول دروس

نام پودمان

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

جمع

 

دروس عمومی

معارف اسلامی (1)

2

34

 

34

 

 

اخلاق و تربیت اسلامی

2

34

 

34

 

 

زبان فارسی

2

51

 

51

 

 

زبان خارجی

2

51

 

51

 

 

تربیت بدنی(1)

1

 

34

34

 

 

 

دروس پایه

ریاضی عمومی

3

51

 

51

 

 

فیزیک عمومی

2

34

 

34

 

ریاضی عمومی

فیزیک الکتریسته و مغناطیس

2

34

 

34

ریاضی عمومی

فیزیک عمومی

موادشناسی برق

2

34

 

34

 

 

ایمنی و بهداشت صنعتی

1

17

 

17

 

 

مبانی کامپیوتر

2

17

51

68

 

 

 

 

 

دروس اصلی

کارگاه مکانیک عمومی

1

 

68

68

 

 

کارگاه عمومی برق

2

 

102

12

 

 

زبان فنی (کاتالوگ خوانی)

2

34

 

34

 

 

ریاضی کاربردی

2

34

 

34

 

 

مدارات الکتریکی 1

2

34

 

34

 

 

مدارات الکتریکی2

2

34

 

34

 

 

الکترونیک عمومی

2

34

 

34

 

 

آزمایشگاه مدار الکتریکی

1

 

34

34

 

 

آزمایشگاه الکترونیک عمومی

1

 

34

34

 

 

کارگاه برق صنعتی 1

3

 

153

153

 

 

مبانی کامپیوتر

2

17

51

68

 

 

نقشه کشی عمومی

2

17

51

68

 

 

 

 

 

 

دروس تخصصی

رسم فنی برق

2

17

34

51

زبان فنی (کاتالوگ خوابی)

 

کارگاه برق صنعتی 2

3

 

153

153

کارگاه برق صنعتی1

 

ماشین های جریان مستقیم

2

34

 

34

آزمایشگاه مدار الکتریکی

 

ترانسفورماتور

2

34

 

34

آزمایشگاه مدار الکتریکی

 

ماشین های جریان متناوب

2

34

 

34

ترانسفورماتور- ماشین های جریان مستقیم

 

اندازه گیری الکتریکی

2

34

 

34

آزمایشگاه مدار الکتریکی

 

انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

2

34

 

34

ماشین های جریان متناوب

 

آزمایشگاه انتقال و توزیع انرژی

1

 

34

34

انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

 

الکترونیک صنعتی

2

34

 

34

آزمایشگاه الکترونیک عمومی

 

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

1

 

34

34

الکترونیک صنعتی

 

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

1

 

34

34

ماشین های جریان متناوب

 

سیستم های کنترل اتوماتیک

2

17

51

68

الکترونیک صنعتی

 

رله و حفاظت

2

34

 

34

انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

 

سیم کشی روشنائی صنعتی

3

51

 

51

ترانسفورماتور

 

تعمیر و نگهداری

2

17

51

68

ترم آخر

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390 و ساعت 14:25 |